บริษัทฯ ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการประหยัดพลังงาน ระบบอาคาร  สำนักงาน  โรงานอุตสาหกรรม  ในการแก้ไขปัญหา  การวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร RHVAC และการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องทำความเย็น (Chiller)   เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนใจติดต่อได้ที่ Tel :035-700912 ,087-5546434,081-7802901 ไม่เว้นวันหยุด  

welcom to marvel rhvac supply co.,ltd

บริษัทฯดำเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) และระบบปรับอากาศรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานพร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำความเย็น (CHILLER) และระบบปรับอากาศ  รวมทั้ง Overhaul Chiller, Trane, Carrier, York,  และทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  (Heat Exchanger)  ของ  Condenser  และ Evaporator, ออกแบบติดตั้งระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักร  Cooling Tower)  Water Pumpที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการการสร้างความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction)ให้กับลูกค้า การให้คำแนะนำปรึกษาหารือในสินค้าและบริการ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ

      บริษัทได้ให้บริการด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า  ผู้มีพระคุณของบริษัทได้สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะให้บริการต่าง ๆ กับลูกค้า   โดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์  มีความรู้และความชำนาญงานด้าน RHVAC (Refrigeration Heating Ventilation and Air Conditioning) โดยตรง ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา วิเคราะห์ปัญหา สรุปให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง, Overhaul เครื่องทำความเย็น (Chiller) และ

ทางบริษัทขอเสนอบริการให้กับลูกค้า