Marvelrhvac

marvelrhvac supply co.,ltd.

Call us.094-3958888 065-5309696

One of our representatives will happily contact you within 24 hours. For urgent needs at

Who we are

About us

บริษัทฯดำเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) และระบบปรับอากาศรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานพร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำความเย็น (CHILLER) และระบบปรับอากาศ รวมทั้ง Overhaul Chiller, Trane, Carrier, York, และทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของ Condenser และ Evaporator, ออกแบบติดตั้งระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักร Cooling Tower) Water Pumpที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการการสร้างความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction)ให้กับลูกค้า การให้คำแนะนำปรึกษาหารือในสินค้าและบริการ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ

บริษัทได้ให้บริการด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีพระคุณของบริษัทได้สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะให้บริการต่าง ๆ กับลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์ มีความรู้และความชำนาญงานด้าน RHVAC (Refrigeration Heating Ventilation and Air Conditioning) โดยตรง ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา วิเคราะห์ปัญหา สรุปให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง, Overhaul เครื่องทำความเย็น (Chiller) และ ทางบริษัทขอเสนอบริการให้กับลูกค้า


What we offer

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นหัวใจหลักของการให้บริการ

Our staff

กิจกรรมที่พวกเราทำดีต่อสังคม


Our advantages

บริการด้วยประสบการณ์ที่สะสมมากว่า 20 ปี ให้คำแนะนำ ปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องเย็น Chiller การให้บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งคุณภาพและบริการที่ดีให้กับลูกค้าและราคายุติธรรม